valpar planeras 2023

leverans i april e. DK BRCH SEJCH Squareclose West och Roekull Mayas Yackie.